Termeni si conditii

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, FUNDAȚIA LIFE CARE are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o altă persoană.

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL CONFORM GDPR

 

Dacă doriți sa participate la activitatile, cusurile, taberele si/sau programele de dezvoltare personala organizate de catre Fundatia LIFE CARE și să beneficiați de recomandările noastre cu privire la aceste activitati, sa puteti vizualiza ofertele si activitatile noastre, sa puteti contacta si comunica cu noi prin intermediul site-ului www.fundatialifecare.ro precum și să primiți informatiile/ofertele pe care noi le furnizăm vizitatorilor acestui site, chiar și după data de 25 mai 2018, vă rugăm să faceți click pe butonul de mai jos, să citiți și să acceptați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal si a datelor cu caracter personal ale copiilor dumneavoastra, cu varsta minima de 13 ani, este următorul, după caz:

 1. Realizarea eficientă a activităților desfășurate de către Fundație prin măsuri adaptate la specificul și particularitățile fiecărui copil;
 2. Îmbunătățirea abilităților de comunicare, a mijloacelor de educare și a celor de promovare și diseminare a informațiilor oferite în cadrul cursurilor și activităților organizate;
 3. Promovarea activităților la care Copiii au participat sau și-au manifestat intenția de a participa;
 4. Organizarea și înregistrarea activităților întreprinse în conformitate cu rigorile legale;
 5. Îndeplinirea procedurilor fiscal-contabile specific activității întreprinse precum și furnizarea de informații către autoritățile de stat acolo unde este cazul;
 6. Realizarea procedurii de selecție a Copiilor participanți;
 7. Acordarea de drepturi de folosinta a imaginilor pentru fotografii sau clipuri video realizate în timpul activităților;
 8. Realizarea procedurilor de plată unde sunt necesare și datele părinților;
 9. Încheierea de documente specifice care vizează atât Părinții Cât și Copiii, precum: contracte, acorduri, facturi, chitanțe, etc.

 

Prin exprimarea acordului de mai jos inseamna ca, în mod expres și neechivoc, ati agreat ca FUNDATIA LIFE CARE sa prelucreze in scopurile mai sus menționate, cat si in scopul inscrierii copiilor dumneavoastra pentru selectia in vederea participarii si/sau accesul in taberele si/sau la activitatile organizate de catre FUNDATIA LIFE CARE, datele dumneavoastra cu caracter personal si datele cu caracter personal ale copiilor dumneavoastra minori, cu varsta de peste 13 ani, pe care prin semnarea prezentului document suntei de acord sa le furnizati: nume, prenume, data nasterii, adresa – tara, localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, – adresa de e-mail, telefon, unitatea de învățământ, secția/clasa, categoria profesionala, funcția și societatea/instituția, CNP (cod numeric personal), serie si numar carte de identitate, data emiterii, precum și date privitoare la înălțime, greutate, afecțiuni sau boli cunoscute, coeficient de inteligență cognitivă sau emoțională, abilități psiho-fizice, sau alte date care ar putea servi la particularizarea activităților destinate unui copil sau grup de copii. Sunt incluse în această categorie de date și imaginile captate în cadrul evenimentelor la care copilul participă și care pot fi utilizate în scopul promovării și desfășurării activității propuse de către Fundație.

 

 

Top of Form

Îmi exprim în mod voluntar acordul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal si datele cu caracter personal ale copilului meu, furnizate FUNDATIEI LIFE CARE, definita ca operator în cele ce urmează, cu privire la următoarele categorii de date: nume, prenume, data nasterii, adresa – tara, localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, – adresa de e-mail, telefon, unitatea de învățământ, secția/clasa, categoria profesionala, funcția și societatea/instituția, CNP (cod numeric personal), serie si numar carte de identitate, data emiterii, precum și date privitoare la înălțime, greutate, afecțiuni sau boli cunoscute, coeficient de inteligență cognitivă sau emoțională, abilități psiho-fizice, sau alte date care ar putea servi la particularizarea activităților destinate unui copil sau grup de copii; imaginile captate în cadrul evenimentelor la care copilul participă, cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ale mele si ale copilului meu, colectate pentru și în legătură cu următoarele scopuri:

 1. Realizarea eficientă a activităților desfășurate de către Fundație prin măsuri adaptate la specificul și particularitățile fiecărui elev;
 2. Îmbunătățirea abilităților de comunicare, a mijloacelor de educare și a celor de promovare și diseminare a informațiilor oferite în cadrul cursurilor și activităților organizate;
 3. Promovarea activităților la care Elevii au participat sau și-au manifestat intenția de a participa;
 4. Organizarea și înregistrarea activităților întreprinse în conformitate cu rigorile legale;
 5. Îndeplinirea procedurilor fiscal-contabile specific activității întreprinse precum și furnizarea de informații către autoritățile de stat acolo unde este cazul;
 6. Realizarea procedurii de selecție a Elevilor participanți;
 7. Acordarea de drepturi de folosinta a imaginilor pentru fotografii sau clipuri video realizate în timpul activităților;
 8. Realizarea procedurilor de plată unde sunt necesare și datele părinților;
 9. Încheierea de documente specifice care vizează atât Părinții Cât și Elevii, precum: contracte, acorduri, facturi, chitanțe, etc.

De asemenea îmi exprim acordul în mod expres ca datele precum imaginile captate în cadrul evenimentelor la care eu si/sau copilul meu minor participam să poată fi utilizate în scopul promovării și desfășurării activității propuse de către Fundație, sens în care nu emit nici un fel de pretenții pecuniare sau de altă natură.

 

Operatorul datelor cu caracter personal:

 

Operatorul de date cu caracter personal este FUNDAȚIA LIFE CARE cu sediul în Chișoda, SAD 6, CAM.3, com. Giroc, jud. Timis, autorizată prin Hotărârea 2/16.02.2011a Tribunalului Timiş, Cod Fiscal 28473548, FUNDATIA LIFE CARE fiind și administratorul și responsabilul site-ului www.fundatialifecare.ro Fundația și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor mele cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele mele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește activitatea Fundației.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiez de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a ma opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor. In masura in care, pe durata prelucrarii, voi furniza orice consimtamant legat de prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, acolo unde este cerut si necesar, am dreptul de a-mi retrage consimtamantul oricand, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate inainte de retragerea acestuia, am dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii nationale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automata, precum si dreptul de a ma adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, ma pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, FUNDAȚIEI LIFE CARE, cu sediul în Chișoda, SAD 6, CAM.3, com. Giroc, Jud. Timis, sau prin e-mail , la adresa contact@fundatialifecare.ro

Datele cu caracter personal furnizate vor fi utilizate numai in Romania.

 

Daca unele din datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte, voi informa cât mai curând posibil, la adresa de mail contact@fundatialifecare.ro sau prin adresa scrisa la sediul fundatiei specificat in prezentul acord.

 

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor stabilesc garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor mele cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele mele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește FUNDATIA LIFE CARE.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele mele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția următoarelor categorii de destinatari:

 • Angajaților din departamentele specializate ale societatii sau reprezentanții autorizați ai operatorului și ai entităților împuternicite de către operator;
 • Autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

 

Perioada în care se vor prelucra datele mele cu caracter personal:

Datele cu caracter personal furnizate se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, însă nu mai mult de 5 ani de la data ultimei activități întreprinse de către Copil. La expirarea acestei perioade datele vor fi șterese în măsura în care legislația nu prevede altfel. In cazul in care legislatia prevede in sarcina operatorului arhivarea unor documente ce contin aceste date sau o parte dintre acestea, o perioada mai indeplungata fata de cea de 5 ani, aceste date vor fi stocate fara a fi accesate decat la solicitarea autoritatilor, conform legii. Acordul meu este exprimat voluntar, in vederea prelucrarii datelor mele cu caracter personal si a datelor cu caracter personale ale copilului meu, necesare pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. În cazul în care nu sunt de acord sau dacă transmit ulterior o solicitare de rectificare sau de ștergere a datelor mele și îmi retrag consimțământul, aceasta înseamna că nu voi mai avea posibilitatea de a trimite copilul spre a participa la activitățile întreprinse de către Fundație.

Pot beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către operatorul de date la adresa contact@fundatialifecare.ro .

De asemenea, am dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor, în cazul în care consider că prelucrarea datelor mele cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Bottom of Form

 

 

 

Acordul meu este exprimat voluntar, in vederea prelucrarii datelor mele cu caracter personal,respective a adtelor cu caracter personale ale copilului meu minor, necesare pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. În cazul în care nu sunt de acord sau dacă transmit ulterior o solicitare de rectificare sau de ștergere a datelor mele sau ale copilului și îmi retrag consimțământul, aceasta înseamna că nu voi mai avea posibilitatea de a beneficia pentru copilul meu minor de activitatile organizate de catre Fundatia Life Care.

În acest caz, vor înceta incepand cu data solicitării de ștergere a datelor mele cu caracter personal, toate actiunile si raporturile de orice fel cu FUNDATIA LIFE CARE.

 

Confirm că, în calitate de persoană vizată, am dreptul de a solicita de la operatori accesul la datele cu caracter personal, ale mele si ale copilului meu minor, și rectificarea sau ștergerea acestora sau o limitare a prelucrării sau privind obiectul prelucrării, precum și dreptul la transferabilitatea datelor conform legilor in vigoare, dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a obține o copie după date.

Pot beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către operatorul de date la adresa  contact@fundatialifecare.ro

De asemenea, am dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor, în cazul în care consider că prelucrarea datelor mele cu caracter personal încalcă legile aplicabile.